Jūs esate čia:Astro»Veneros tranzitas per Saul...
Trečiadienis, 09 sausio 2013 17:10

Veneros tranzitas per Saul...

Parašė 
Įvertinti šį įrašą
(1 balsas)

Veneros tranzitas per Saulės diską

2004 birželio 8 d. per Saulės diską praeis Venera. Šis „žygis“ truks truputį ilgiau, nei šešias valandas (8:13 – 14:26). Tai retas reiškinys, vykstantis poromis 8 metų intervalu (2012 birželio 6d.), o tarp porinio praėjimo tarpas yra 121,5 arba 105,5 metų.

Šio žygio metu Venera visada randasi Dvynio arba Šaulio žvaigždynuose. Šį kartą ji bus Dvyniuose. Dvyniai „rūpinasi“ masinėmis informacijos priemonėmis, komunikacijomis, ryšiais, transportu, paslaugų sfera, reklama ir t.t., bet svarbiausia Dvynių kryptis yra pradinis gėrio ir blogio atskyrimas, Dvyniai bet kuriam procesui suteikia garsą, t.y. paviešina padarytus sprendimus. Kaip šis žygis paveiks pasaulį ir atskiras valstybes? Venera – tai aukštesnio išsivystymo nei Žemė planeta. Jos suaktyvėjimas suaktyvina, atnaujina meilės ir grožio suvokimą. Teisinga žmonių pasaulėžiūra pasireiškia geru derlingumu, gimstamumu, žodžiu, ramiu, kūrybingu gyvenimu Žemėje.

Paskutinį kartą Venera pro Saulės diską praėjo 1882 metais, prieš 121,5 metų. Vadinasi, visas praeitas XX amžius buvo „pažymėtas“ tuo praėjimu. Kuo pasižymėjo ar išsiskyrė šis amžius? Deja, per paskutinį šimtmetį kylantys neramumai, kivirčai, naujų rinkų ir turto troškimas visą laiką iš žmonių sąmonės stengėsi ir tebesistengia išstumti harmonijos ir grožio suvokimą. Harmonijos siekimas nusirito į kraštutinumus: iškrypusi, pūvanti, paniekinusi kosminius dėsnius pasaulėžiūra Vakaruose, Rytuose parandža uždengtas moters veidas, o TSRS socializmo statybos, užgožusios vyro ir moters tarpusavio santykius, ideali šeima buvo palaikoma daugiau įstatymais, nei tarpusavio supratimu. Vakarai statė kapitalizmą, o TSRS kūrė socializmą. Vyko absoliutus klasinis visuomenės pasidalijimas į vargšus ir turtuolius. Sunkus tai buvo laikotarpis: revoliucijos Rusijoje, 2 pasauliniai karai, JAV karas Vietname, Rusijos – Afganistane, Čečėnijos karas, JAV įsiveržimas į Jugoslaviją ir Iraką. Kasdien augantis terorizmo pavojus ir kaip naujas pasaulio persidalijimas bręstantis trečiasis pasaulinis karas.

XXI amžių pasaulis pasitiko visai praradęs protą: žurnalus ir laikraščius puošia apnuogintos „lėlės-gražuolės“, virtualiomis Afroditėmis perpildytas internetas, didžioji dauguma filmų propaguoja prievartą, smurtą, ištvirkavimą. Kadrų skyrius daugumai persikėlė į taip vadinamus „Grožio konkursus“. Kartu koja kojon žengia ir vienalytė meilė (homoseksualizmas), tai iškreiptos pasaulėžiūros pasekmė, šiai nuodėmei nėra atleidimo. Pasiekimais neatsilieka ir mokslas: laboratorijose genetinių eksperimentų metu kuriami bedvasiai biologiniai monstrai. Argi toks buvo dievo planas?

Koks siaubingas naikinimas vyksta planetoje. Turint sočiai vandens, jau beveik nebeįmanoma surasti švarų natūralų telkinį, toks vanduo nebent parduotuvėje, fasuotame butelyje. Ir jokie mokslininkai negali išspręsti šios problemos. O prieš 4 tūkstančius metų buvo sakoma: „Prieš išpildamas vandenį ant žemės, pagalvok apie jo švarumą“.

Žmonės, būdami siaubingais egoistais, jau seniai pamiršo, kad Žemė priklauso ne tik jiems. Čia auga augalai, gyvena įvairiausi gyvūnai, kurie priversti kvėpuoti žmonių užterštu oru, naudotis nešvariu vandeniu ir užnuodyta žeme. Juk šiems gyviams Žemė priklauso lygiai tiek pat, kiek ir žmonėms. Todėl vargu, ar Saulės spindulių apšviestas „Veneros Veidas“ bus gražus!

Pagal mitologiją Venera yra meilės ir grožio deivė. Ji valdo emocinius vertinimus ir pasirinkimą. Veneros energija minkšta, harmonizuojanti, moteriška, sušvelninanti konfliktus, nustatanti draugiškumui ir kompromisams. Astrologijoje ji simbolizuoja grožio, meilės, harmonijos ir artimų santykių poreikį. Suteikia žavesį ir partnerio trauką.

Ezoterinė Veneros išraiška – tai Pasaulio Motina, kuri mumyse pasireiškia kaip galinga kūrybinė energija. Veneros dėka mes galime kurti.

Venera jau pasiekė aukščiausią savo išsivystymo lygį, jos „žmonija“ randasi septintame rate ir septintoje rasėje (apie rases). Tai reiškia, kad Veneros spinduliai suteikia visatai ir Žemei nepaprastai aukštą vibraciją. Veneros spinduliai skleidžia išmintį, pasiaukojimą, meilę, džiaugsmingumą, norą apsijungti, žodžiu, visas tas energijas, kurios slepiasi žmogaus širdyje.

Pasiekusi dabartinį išsivystymo lygį Venera tapo magnetu, sugebančiu iš kosmoso platybių pritraukti aukščiausias energijas. Turėdama ypatingą ryšį su Žeme ( Didžiųjų Dvasių iš Veneros atėjimas į pagalbą žemiečiams) ši planeta 1924 metais apšlakstė Žemę savo naujomis energijomis. Apie tai pasakyta: „Pirmą kartą nuo Žemės sukūrimo ją pasiekė Veneros spinduliai“. Kadangi Žemė ir Venera jau milijardus metų bendradarbiauja savo orbitomis..., daugeliui toks pasakymas pasirodys keistas, jei nepabandyti pažvelgti giliau į šį posakį. Tada paaiškės, kodėl Veneros spinduliai pirmą kartą palietė Žemę. Galbūt susikūrę Žemėje moterų judėjimai pradėjo įtvirtinti naują Žemės ir Veneros suartėjimą?

Krisdami į Žemę Veneros spinduliai susiduria su labai užteršta Žemės atmosfera. Tai tarsi bandymas pro seniai nevalytus, aprūkusius ir pajuodusius langus prasiskverbti šviesai į patalpas, kuriose oras persisunkęs dūmais ir tvaiku. Spinduliai tiesiog negali prasiskverbti. Pro tokį šydą einantis spindulys susilpnėja ir jo nešama informacija išsikreipia. Net pati stipriausia šviesa negali patekti į patalpas, jei langai uždengti ne skaidriu stiklu, o švino plokštėmis.

Jei žmonės pabandytų suvokti, kad žmonijai turi būti svarbi ne tik Žemės, bet visos Visatos evoliucija, tai visas žvaigždėtas skliautas taptų suprantamas ir apčiuopiamas. Jei žemiečiai norėtų bendrauti su kitų pasaulių gyventojais, būtų lengviau prabadyti dusinančią Žemės atmosferą.

Venera yra meilės ir grožio planeta. Meilės suvokimas priklauso nuo sąmonės lygio. Veneros antipodas Marsas stengiasi gyvulinę aistrą prilyginti meilei. Būtent gyvuliško egoizmo emanacijos, kuriomis žmonija užpildė žemuosius subtiliojo pasaulio sluoksnius, tapo nepraeinama užtvara Veneros spinduliams. Žmonės, kuriuose aktyviau reiškiasi Marso nei Veneros poveikis, linkę visus santykius spręsti konflikto, karo, kraujo praliejimo būdu. Aukštus jausmus, pvz. meilę tėvynei, artimui, nesavanaudišką pagalbą, jie niekina, stengdamiesi bet kokius santykius paversti piniginiais, o moterį nužeminti iki vergės, kurios vienintelis gyvenimo tikslas yra vyro užgaidų tenkinimas.

Veneros ėjimas pro Saulės diską sustiprins Veneros poveikį, nes jos spinduliai susilies su Saulės spinduliais ir stipresniu srautu pabandys prabadyti užterštą Žemės atmosferą. Tikriausiai, žemiečiams tai nelabai patiks. Juk šiandieninis chaose paskendęs pasaulis, kuriame vis stipriau bando įsitvirtinti agresyvioji Marso energija, skęsta beprotystėje, apsvaigęs nuo narkotikų ir agresijos. Harmoningi Veneros spinduliai susipriešins su užteršta Žemės atmosfera. Spindulių poveikis išsikreips ir vėliau apsireikš nelaimėmis, katastrofomis, ligomis. Kaip ir kiekvienas gydymas ar dezinfekcija yra skausmingi procesai, deja, žmogus tik kentėdamas sugeba suvokti tikrąją tiesą. Žinoma, kiekvienas iš mūsų, būdamas sąmoningu, gali padėti atstatyti harmoniją Žemėje, išlaikyti savyje pusiausvyrą ir ramybę, nesivelti į tamsiųjų kurstomą nesantaiką, neleisti savęs prilyginti masėms, bet sąmoningai išlikti savarankišku žmogumi, siekiančiu kurti šviesią ateitį sau ir ateinančioms kartoms. Kurti ateitį, kurioje nebus vietos bukumui, nemokšiškumui, agresijai ir smurtui. Pagalvokime, ar įmanoma įsivaizduoti biržos spekuliacijas Jupiteryje arba viešnamius Veneroje? Tai paprasčiausiai netinkamos sąvokos. Netgi kaminkrėtys eidamas į svečius nusiprausia. Nejaugi žmonės blogesni? Laikas Žemės gyventojams pradėti ruoštis į naują kelionę.

Retai, kada aukščiausias tikėjimas eina kartu su aukščiausiu netikėjimu. Kai niekinimas ir smerkimas gali būti šalia šlovinimo. Kai įniršis ir ramybė sukuria džiaugsmą. Kai nesėkmė yra sėkmės požymis, kai nutolimas rodo priartėjimą, būtent tada šviesulių spinduliai atitinka žmogaus vidinę šviesą. Tokie požymiai rodo naujo ciklo pradžią. tokiu laikotarpiu visi žmonės turi lygias galimybes, bet kaip jie jas išnaudos, priklauso tik nuo jų pačių.

Mąstymas apie Visatą atveria sąmonei minties beribiškumą. Klajojant mintimis po erdvę, po tolimuosius pasaulius, sunyksta žemiškos iliuzijos ataugos. Todėl reikia siekti mintimis keliauti už planetos ribų. Mintys atveria kelius į Visatą. Štai mes Veneroje. Pažiūrėkime iš ten į Žemę. Toli, labai toli Žemė, pasiklydusi Pasaulių vandenyne. Kokie maži ir kokie niekingi kiekvieno, užsidariusio tik savyje, žemiečio pasaulėliai. Kaip toli jie nuo beribių Kosminio Gyvenimo galimybių. Bendravimas su Tolimaisiais pasauliais visų pirma išlaisvina sąmonę iš asmeninio, siauro ir riboto žemiškų pergyvenimų pasaulio, iš tų kertelių, kuriose užsislėpusi daugelio žmonių sąmonė.

Kur mintis, ten ir dvasia. O mintis ten, kur ją nukreipia valia. O valia – tai ugnis, nežinanti atstumų ir užtvarų.

3(Урга).1.XI.5; 1.XI.7.
Н. Уранов. Об астрологии, с. 69, 71 - 72, 134
Грани Агни Йоги: 1962 г. 071. (Янв. 27), 1964 г. 209. (Апр. 21).

Skaityti 2910 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 04 kovo 2013 18:06
Daugiau šioje kategorijoje: « Saulė Žmogus ir Kosmosas »

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Monday the 9th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©