Penktadienis, 18 sausio 2013 11:39

Etikos kodeksas

Parašė 
Įvertinti šį įrašą
(0 balsai)

Etikos kodeksas

Rericho klubas savo veikloje vadovaujasi ETIKOS KODEKSU:

01. Bet kurio JUDĖJIMO (tautinio ar tarptautinio; visuomeninės, švietėjiškos, kultūrinės, politinės ar religinės pakraipos) SUBJEKTO (organizacijos, asociacijos, bendruomenės, susibūrimo ir t.t.) veikla privalo remtis kantrumo ir pagarbos kitiems principais, jei tik tokie įsitikinimai nėra antihumaniški. 

02. Kiekvienas bendro judėjimo dalyvis, besiremiantis Rericho vardu ar Gyvąja Etika, turi teisę laisvai pasirinkti filosofinius, religinius, mokslinius, politinius ir kitokius įsitikinimus, tačiau jie turi atitikti Gyvosios Etikos dvasią ir tikslus. Pagarba asmeninei nuomonei ir laisvai žmogaus valiai yra neginčijama Rericho klubo dalyvių etiška vertybė.


03. Jokie subjektai neturi teisės pretenduoti į absoliučią tiesą (etišką, filosofinę, mokslinę ir t.t.) ir daryti spaudimą kitiems bendro Judėjimo dalyviams.


04. Visi subjektai gali dalyvauti Rericho vardo ir Gyvosios Etikos Mokymo populiarinime visuomenėje, tačiau jie neturi tapti misionieriais ir piršti visuomenei savo įsitikinimus.

05. Judėjimo dalyvių asmeninis gyvenimas yra laisvas ir į jį negali kištis kiti Judėjimo Subjektai iš šalies. Bet kurio Judėjimo dalyvio socialinė laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kitų Judėjimo subjektų socialinių teisių ir laisvių suvaržymas. 

06. Bendros veiklos programos sudarymas, o taip pat dviejų ar daugiau Judėjimo subjektų veiksmų susiderinimas gali būti tik jų laisvos valios aktas.


07. Judėjimo subjektai, spręsdami ginčytinus klausimus, negali naudoti bet kokios formos oponentų diskreditavimo, nesąmoningai kaltinti, elgtis agresyviai ir naudoti prievartą. Visi ginčytini klausimai turi būti sprendžiami draugiškų derybų ir diskusijų metu arba veikiančių įstatymų rėmuose.


08. Kiekvienas Judėjimo dalyvis turi teisę savarankiškai spręsti klausimus apie dvasinės asmenybės autoritetą arba apibrėžto etinio-filosofinio šaltinio reikšmingumą ir negali primesti savo nuomonės kitiems Judėjimo dalyviams.


09. Bet kurios organizacijos ar apsijungusių organizacijų sistemos vidiniai tarpusavio santykiai apsprendžiami jų įstatyminiais dokumentais.


10. Dvasinės Hierarchijos principas, kurį įtvirtina Gyvosios Etikos Mokymas, negali būti nuvertinamas iki vadovavimo iš aukščiau, įsakytinio-administracinio valdymo principo.


11. Rerichų šeimos dvasinis palikimas, kaip didžiausia kultūrinė vertybė, priklauso visai žmonijai. Jokie Judėjimo subjektai neturi teisės jo monopolizuoti ir panaudoti savanaudiškiems tikslams.


12. Judėjimo dalyviai savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose privalo vadovautis Bendros Gerovės, bendradarbiavimo ir teisingumo principais, o taip pat etiškomis idėjomis ir nuostatomis, įtvirtintomis Gyvosios Etikos pasaulėžiūroje.

Kreipimasis

Paskutiniaisiais metais kūrybinis Rerichų palikimas vis stipriau įtakoja naujo mąstymo formavimąsi. Plečiasi naujos pasaulėžiūros pasekėjų ratas. Tuo pačiu metu stiprėja bandymai iškreipti idėjas, kurias išsakė ir užrašė patys Rerichai. Aktyvėja jėgos, iškraipančios Gyvosios Etikos Mokymą.
Susidarius tokiai situacijai būtina įvardinti kas Gyvoji Etika NĖRA:
- religija ir negali sudaryti idėjinio pagrindo nei vienai religinei sektai;
- pseudo-okultinis mokymas ir negali būti pagrindu jokios formos maginei praktikai;
- negali būti mokykla, atskleidžiančia paranormalius sugebėjimus;
- negali turėti tikslo kurti įvairias sveikatingumo sistemas;
- nenumato jokių kontaktų su taip vadinamomis nežemiškomis civilizacijomis, „aukščiausiuoju protu“ ir t.t.

Su Gyvąja Etika jokio ryšio neturi organizacijos ir asmenys, kurie užsiima:
- hatha joga ir kitomis praktinėmis jogomis;
- ekstrasensorika, bioenergetiniu gydymu ir analogiška veikla;
- psichologinėmis ir energetinėmis praktikomis, prievartiniu būdu įtakojančiomis žmogaus sąmonę ir pasąmonę;
- piktnaudžiauja asketizmu kaip gyvenimo būdo formavimu;
- užsiima grupine relaksacija ir meditacine praktika.

Gyvoji Etika duota vystyti vidinę žmogaus kultūrą. Ji auklėja mumyse žmogiškumą, padeda išgyvendinti egoizmą, nukreipia į savęs tobulinimą ir į Bendros Gerovės kūrimą, moko kilnumo ir dvasingumo.
Visa Rerichų kūryba (paveikslai taip pat) kreipia mus į tai, kas sudaro gyvenimo pagrindą ir tikslą: vystyti kultūrą kiekviename žmoguje jo paties jėgomis ir tokiu būdu kelti visos žmonijos kultūrinį lygį. Žmonijos ateitis - tai kultūringa žmonija, tai Kultūros suklestėjimas.
Keičiasi laikai. Artėja evoliuciniai terminai. Tikrasis įsiveržimas į kosmosą vyksta ne technokratiniais pasiekimais, o dvasiniu evoliucijos pažinimu. Gyvenimą užpildo nūdienos mokslo atrandamos naujos energijos, kurių neįmanoma priimti be dorovinių-moralinių sąmonės pagrindų. Subtilias sąvokas žmogus gali suvokti tik keldamas savo vidinę kultūrą, išgyvendindamas nemokšiškumo nuklydimus. Todėl naujas evoliucijos žingsnis įvardijimas ne tik kaip nauja kosminė Era, bet kaip Kultūros Epocha.
Rericho Paktas bei Taikos ir Kultūros Vėliava neša savyje Kultūros simbolį. Todėl kiekvienas žmogus, kaip Kultūros nešėjas, yra atsakingas už savo ir planetos likimą.
*
Dvasinės-švietėjiškos pakraipos visuomeninis-kultūrinis-internacionalinis judėjimas, besiremiantis Rericho vardu ir Gyvosios Etikos Mokymu, siekia:
- padėti žmogui dvasiškai tobulėti;
- sustiprinti ir vystyti dvasinį žmonijos pamatą;
- plėtoti tarptautinį dialogą ir socialinę partnerystę visose visuomeninio gyvenimo sferose.
- Etikos, Mokslo, Išsilavinimo, Dvasinės kultūros ir ekologiškai nepavojingo socialinio žmonijos progreso plėtojimo humaniškos orientacijos vardan;

Skaityti 11979 kartai Atnaujinta Šeštadienis, 02 kovo 2013 18:40
Daugiau šioje kategorijoje: « D.U.K. Info copyright »

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Monday the 9th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©